Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế

DESCRIPTION

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế là chương trình học toàn diện cung cấp cho học viên những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án eProject. Phương pháp học tích hợp này sẽ giúp học viên có thêm trải nghiệm và kĩ năng để từ đó dễ dàng đạt được hiệu quả hơn trong công việc thực tế. Chương trình đào tạo được thiết kế bởi Tập đoàn Aptech Ấn Độ luôn cập nhật với những công nghệ mới nhất của ngành để trang bị cho học viên kiến thức vững chắc nhất cho một sự nghiệp thành công.

ACCP COURSE

ACCP by Aptech is a job-oriented course that has been designed to teach the latest in the world of technology with a focus on practical training and hands-on experience in designing rich internet applications along with theoretical knowledge. With ACCP, you can learn the latest technologies like Java, .NET, and Cloud Computing opening doors to career avenues such as Software Engineers, Programmers, Web Developers, Project Managers and Enterprise Application Developers and much more!

ACCP ADVANTAGES

Thực hành theo công nghệ mới nhất

ACCP cung cấp kiến thức theo xu hướng công nghệ mới nhất và đảm bảo rằng các sinh viên sử dụng thành thạo:

JAVA
.NET
Điện toán
đám mây
Công nghệ mã
nguồn mở

Giảng viên có trình độ và kinh nghiệm

Các giảng viên tại Aptech là một tài sản vô giá cho bất kỳ chương trình đào tạo nào. Họ là những người truyền cảm hứng cho các sinh viên tại Aptech.

 • Các nghiên cứu của giảng viên dựa trên thực tế của nghành CNTT
 • Các giảng viên có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tế.
 • Các giảng viên là người sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng cho các sinh viên Aptech.

Sự công nhận của quốc tế

 • Các sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu thông qua các cuộc hội thảo của các chuyên gia.
 • Bên cạnh đó các sinh viên sẽ có cơ hội cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất.

Sự công nhận của quốc tế

 • Các sinh viên sẽ được đào tạo chuyên sâu thông qua các cuộc hội thảo của các chuyên gia.
 • Bên cạnh đó các sinh viên sẽ có cơ hội cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất.
 • Logic Building and Elementary Programming 40 Hrs
 • Building Next Generation Websites 40 Hrs
 • Designing and Publishing Websites 20 Hrs
 • BootStrapand Jquery 16 Hrs
 • AngularJS 12 Hrs
 • eProject(Website Development) 02 Hrs
 • Database Management (SQL Server) 40 Hrs
 • Social Engineering and User Awareness 16 Hrs
 • Total Hours - Semister 1 186 Hrs

Learning Objectives

 • Use programming constructs to write programs in C
 • Use HTML5/CSS3/JavaScript to develop interactive Websites and apps
 • Design interactive websites using Adobe Dreamweaver
 • Learn Bootstrap-Free and open-source front-end web framework for designing websites and web applications
 • Extend HTML vocabulary for your application using AngularJS application development platform
 • Develop an interactive Website using HTML5 and Dreamweaver
 • Normalize raw data into well-organized database tables in SQL Server
 • Learn Social Engineering and goals of Social Engineering
 • Markup Language & JSON 16 Hrs
 • Application Development Fundamentals-I 36 Hrs
 • Application Development Fundamentals-II 36 Hrs
 • Project (Java) 02 Hrs
 • Application Programming 36 Hrs
 • Web Application Development using PHP 36 Hrs
 • Introduction to Big Data 12 Hrs
 • Total Hours - Semister 2 174 Hrs

Learning Objectives

 • Use XML and JSON to store and exchange data
 • Design and develop desktop applications using Java
 • Use the core language features and Application Programming Interfaces (API) of Java to design object-oriented applications
 • Develop a real-world application using Java technologies
 • Develop basic and advanced object-oriented applications using C#
 • Design web applications using PHP
 • Learn to unleash the power of Big Data for competitive advantage
 • Windows Forms Programming 40 Hrs
 • Web Application Development 40 Hrs
 • Enterprise Application Programming 40 Hrs
 • eProject-.NET 02 Hrs
 • Mobile & Cloud Computing 16 Hrs
 • Introduction to Ethical hacking 20 Hrs
 • Introduction to Cloud Computing 04 Hrs
 • Working with Cloud Computing 12 Hrs
 • Total Hours - Semister 3 174 Hrs

Learning Objectives

 • Learn database programming in Windows and includes extensive coverage of powerful .NET Windows Forms features, such as modern controls, data binding, and ClickOnce deployment for creating smart client applications.
 • Develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework tools and technologies
 • Design and develop services that access local and remote data from various data sources
 • Develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Windows Azure
 • Develop a real-world enterprise application using .NET technologies
 • Learn different types of Mobile OS & devices
 • Explain different mobile protocols and networking
 • Introduce and demonstrate the different hacking tools for penetration testing
 • Move your applications stored on a computer to a remote location and make them accessible online through a standard browser
 • Develop cloud applications in Sales Force, Windows Azure, and Google App Engine environments
 • Securing Web Applications 16 Hrs
 • Introduction to Web and Enterprise Applications 36 Hrs
 • Web Component Development 40 Hrs
 • Project-Java EE 02 Hrs
 • Architecting Applications for the Web 16 Hrs
 • Enterprise Application Development 40 Hrs
 • Creating Services for the Web 16 Hrs
 • Developing Applications for Wireless Devices 40 Hrs
 • Fundamentals of IoT 06 Hrs
 • Introduction to Cyber Forensics 10 Hrs
 • Total Hours - Semister 4 222 Hrs

Learning Objectives

 • Gain knowledge for maintaining Internet security and securing Web applications
 • Design, develop, and deploy Web and Enterprise applications in J2EE
 • Build Web applications suited to any Java EE application server using JSP and Servlet technologies
 • Design MVC-based Web applications using Struts and JSF Develop Web applications using Struts framework
 • Use JAXP to process XML documents Design Java and Web applications that can work with XML documents
 • Develop enterprise applications using EJB
 • Design and develop enterprise applications using Java Web Services
 • Develop Android applications that run on mobile and wireless devices
 • Develop a real-world enterprise application using Java EE technologies
Onlinevarsity

Students Work

Testimonials

Share This Course

Trở thành đối tác kinh doanh

LIÊN HỆ