Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế

DESCRIPTION

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế là chương trình học toàn diện cung cấp cho học viên những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án eProject. Phương pháp học tích hợp này sẽ giúp học viên có thêm trải nghiệm và kĩ năng để từ đó dễ dàng đạt được hiệu quả hơn trong công việc thực tế. Chương trình đào tạo được thiết kế bởi Tập đoàn Aptech Ấn Độ luôn cập nhật với những công nghệ mới nhất của ngành để trang bị cho học viên kiến thức vững chắc nhất cho một sự nghiệp thành công.

APEX PROGRAM

This is a specialized program particularly designed for students who have either completed or are in final year of I.T. or equivalent program. The APEX program focuses not only on software development engineering to meet industry expectations, but also international education standards The APEX program is positioned as a one-year Diploma program for college I.T. students, and gives them an option to choose from one of the 2 progressing streams (Java / .Net)

APEX ADVANTAGES

Practical Training in Latest Technologies

ACCP i13 provides training in the latest technologies and ensures that the student is well-versed with it. The technologies are:

JAVA
.NET
 • Managing Data using MySQL 36 Hrs
 • Markup Language & JSON 12 Hrs
 • Object Oriented Programming Concepts 16 Hrs
 • Application Development Fundamentals-I 36 Hrs
 • Application Development Fundamentals-II 36 Hrs
 • Introduction to Cloud Computing 04 Hrs
 • Optimize Web for Search Engines 16 Hrs
 • Project (Java) 02 Hrs
 • Total Hours - Semister 1 158 Hrs

Learning Objectives

 • Use MySQL, the world’s most popular open-source database
 • Use XML & JSON to store and exchange data
 • Learn the concepts and rules used in object-oriented programming
 • Develop object-oriented applications using Java
 • Use Oracle coding and source code documentation conventions to write professional code
 • Design and develop desktop applications using Java
 • Move your applications stored on a computer to a remote location and make them accessible online through a standard browser
 • Learn how to optimize your website for search engine traffic
 • Develop a real-world application using Java technologies
 • Introduction to Web and Enterprise Applications 36 Hrs
 • Web Component Development 36 Hrs
 • Architecting Applications for the Web 16 Hrs
 • Agile System Dev Life Cycle for Software Projects 24 Hrs
 • Enterprise Application Development 36 Hrs
 • Creating Services for the Web 16 Hrs
 • Developing Mobile Applications using Android 32 Hrs
 • Fundamentals of IoT 06 Hrs
 • Project – JAVA EE 02 Hrs
 • Total Hours - Semister 2 204 Hrs

Learning Objectives

 • Understand the fundamentals of Java Enterprise Components
 • Design secure Web applications using Servlets and JSP
 • Develop Web applications implementing server side programming using servlets
 • Design MVC-based Web applications using Struts and JSF
 • Develop Web applications using Struts framework
 • Create rich UI components using JSF
 • Implement software development process using Agile methodologies
 • Develop distributed, transactional, secure and portable applications based on Java technology
 • Create Web Services applications using Java technology components
 • Develop Android applications that run on mobile and wireless devices
 • Understand the ‘what, why and how’ of IoT
 • Design a domain-based enterprise application using J2EE technologies
 • Database Management (SQL Server) 36 Hrs
 • Markup Language & JSON 12 Hrs
 • Object Oriented Programming Concepts 16 Hrs
 • Application Programming (C#) 40 Hrs
 • Windows Forms Programming 40 Hrs
 • Introduction to Cloud Computing 04 Hrs
 • Optimize Web for Search Engines 16 Hrs
 • Project (.NET) 02 Hrs
 • Total Hours - Semister 1 166 Hrs

Learning Objectives

 • Normalize raw data into well-organized database tables in SQL Server
 • Perform advanced database operations
 • Use XML & JSON to store and exchange data
 • Learn the concepts and rules used in object-oriented programming
 • Develop basic and advanced object-oriented applications using C#
 • Use Microsoft coding and XML documentation conventions
 • Design GUI-based database applications using C# and ADO.NET
 • Move your applications stored on a computer to a remote location and make them accessible online through a standard browser
 • Learn how to optimize your website for search engine traffic
 • Develop a real-world application using .NET technologies
 • Web Application Development (ASP.NET MVC) 36 Hrs
 • Enterprise Application Programming 36 Hrs
 • Rich Internet Application Development 16 Hrs
 • Agile System Dev Life Cycle for Software Projects 24 Hrs
 • Developing Mobile Apps using Windows Phone 32 Hrs
 • Fundamentals of IoT 06 Hrs
 • Project (.NET) 02 Hrs
 • Total Hours - Semister 2 152 Hrs

Learning Objectives

 • Develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework tools and technologies
 • Design and develop Web applications that access various (Local and Remote) data and services including Windows Azure
 • Develop rich user interfaces and Web applications using ASP.NET AJAX
 • Create a more responsive user interface using AJAX extensions and AJAX Control Toolkit
 • Implement software development process using Agile methodologies
 • Develop applications for mobile devices using Windows Phone
 • Understand the ‘what, why and how’ of IoT
 • Design a domain-based enterprise application using .NET technologies
Onlinevarsity

Students Work

Testimonials

Share This Course

Trở thành đối tác kinh doanh

LIÊN HỆ