Khoá học dành cho người mới bắt đầu

Khoá học dành cho người mới bắt đầu

DESCRIPTION

Khoá học dành cho người mới bắt đầu được thiết kế cho những học viên trẻ, những sinh viên còn đang trong giảng đường đại học hoặc vừa tốt nghiệp và muốn khám phá và bắt đầu từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin.

Cấu trúc khoá học

 • Office Automatio 40 Hrs
  • Software Training: MS Office 2013
  • Learning Objectives:
   • Learn to work faster and smarter with MS Office applications
  • Certificate of Participation in Office Automation (MS Office 2013)
  • Job Profiles: Office Specialist
 • Logic Building with C 48 Hrs
  • Software Training : NetBeans 8.1 or higher
  • Learning Objectives:
   • Solve programming problems using flowcharts
   • Use programming constructs to write programs in C
   • Develop logic and programming skills using programming techniques
  • Certificate of Merit in Elementary Programming with C
  • Job Profiles: C Programmer
 • HTML5 with Responsive Web Design 44 Hrs
  • Software Training: HTML5, CSS3 and Jquery
  • Learning Objectives:
   • Design interactive websites using HTML5, CSS3, and JavaScript
   • Create user-friendly and responsive using UI/UX design principles
  • Certificate of Merit in HTML5 with Responsive Web Design
  • Job Profiles: Web Designer
 • Designing and Publishing Websites 24 Hrs
  • Software Training: Dreamweaver CS5
  • Learning Objectives:
   • Design interactive websites using Dreamweaver
  • Certificate of Merit in Designing and Publishing Websites
  • Job Profiles: Web Designer
 • Programming in C++ 40 Hrs
  • Software Training: NetBeans 7.1 or higher
  • Learning Objectives:
   • Learn the concepts and rules used in object-oriented programming
   • Develop powerful C++ programs
  • Certificate of Merit in Programming in C++
  • Job Profiles: Programmer
 • Programming in C# 40 Hrs
  • Software Training: Microsoft Visual Studio 2013 Professional Edition and .NET FW 4.5
  • Learning Objectives:
   • Develop basic and advanced object-oriented applications using C#
  • Certificate of Merit in Programming in C#
  • Job Profiles: C Programmer
Onlinevarsity

Students Work

Testimonials

Share This Course

Trở thành đối tác kinh doanh

LIÊN HỆ