Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế

DESCRIPTION

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế là chương trình học toàn diện cung cấp cho học viên những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao về lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và nhiều hơn nữa kinh nghiệm thực tế từ các dự án eProject. Phương pháp học tích hợp này sẽ giúp học viên có thêm trải nghiệm và kĩ năng để từ đó dễ dàng đạt được hiệu quả hơn trong công việc thực tế. Chương trình đào tạo được thiết kế bởi Tập đoàn Aptech Ấn Độ luôn cập nhật với những công nghệ mới nhất của ngành để trang bị cho học viên kiến thức vững chắc nhất cho một sự nghiệp thành công.

ITT COURSE

Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text Dummy Text

ITT ADVANTAGES

Practical Training in Latest Technologies

TT provides training in the latest technologies and ensures that the student is well-versed with it. The technologies are:

C
JAVASCRIPT
HTML 5
Adobe
Dreamweaver
CS5
CSS3
MS SQL
Server 2012
Standard Edition
 • Basic programming techniques which are the foundation or base for any student who wish to take up a career in IT.
 • The program starts from the scratch were student has to construct programs using C language and also develop programming logic using Flowcharts.
 • The program has latest technologies and upgraded version which is at par to the industry level.

Course structure

 • Logic Building and Elementary Programming 80 Hrs
 • Building Next Generation Websites 80 Hrs
 • Designing and Publishing Websites 40 Hrs
 • Database Management 80 Hrs
 • Project (Website Development) 48 Hrs
 • Total Hours 328 Hrs

Learning Objectives

 • Solve programming problems using flowcharts
 • Use programming constructs to write programs in C
 • Use HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications
 • Design interactive Websites using Dreamweaver
 • Normalize raw data into well-organized database tables in SQL Server
 • Perform advanced database operations
 • Develop an interactive Web site using Dreamweaver
Onlinevarsity

Students Work

Testimonials

Share This Course

Trở thành đối tác kinh doanh

LIÊN HỆ